Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanının Ülkemizi Ziyareti

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh 1-3 Ağustos 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, sözkonusu ziyaret yaklaşık on yıllık bir aradan sonra iki ülke arasında Ticaret Bakanları düzeyindeki ilk ziyaret olmuştur.

27 Aralık 2023

Mısır ile ilerleyen ilişkilerimiz muvacehesinde ve davetimize icabetle; Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh 1-3 Ağustos 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Yaklaşık on yıllık bir aradan sonra iki ülke arasında Ticaret Bakanları düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliği olan program kapsamında, Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ömer Bolat konuk Bakan ile 1 Ağustos 2023 tarihinde bir görüşme gerçekleştirmiştir.
 
Sayın Bakanımızla Mısırlı muhatabı arasında gerçekleşen görüşmede; Mısır ile 2022 yılında 10 Milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarılması hedef olarak belirlenmiş, Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Diğer taraftan, Türkiye ve Mısır arasındaki karşılıklı yatırımların artması amacıyla her iki ülke yatırımcılarına gerekli kolaylığın sağlanması ve iki ülkenin iş çevrelerini bir araya getiren ortak organizasyonların önümüzdeki dönemde gerçekleştirmesi konusunda mutabakata varılmıştır.