Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Faaliyetlerine Başlamıştır

09 Ağustos 2019


 

Malumları olduğu üzere, Türkiye Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, 13 Nisan 2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden yapılandırılmış ve Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi kurulmuştur.

Koordinasyon Komitesi’nin yeni dönem çalışmaları kapsamında ilk etapta 8 Mart 2018 tarihli Ticaretin Kolaylaştırılması Beş Yıllık Eylem Planı sadeleştirilmiş; kurumsal değişiklikler de dikkate alınarak güncellenmiştir. Öte yandan, daha önce 9 adet olarak öngörülen çalışma grupları Şeffaflık, Gümrük ve Dış Ticaret ile Altyapı ve Lojistik Çalışma Grupları olarak belirlenmiş ve eylemler bu gruplar arasında paylaştırılmıştır. Ayrıca Çalışma Grubu Başkanlıklarının kamu ve özel sektör eş başkanlıkları ile yürütülmesi yönünde bir yöntem benimsenmiştir.

Bu kapsamda, düzenli aralıklarla toplanacak olan çalışma grupları bünyesinde özel sektöründe katılımıyla faaliyetlere devam edilecektir.

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan erişim sağlanabilir.