Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde E-Ticaret, Kalkınma İçin Yatırımın Kolaylaştırılması Ve Ulusal Düzenlemeler Müzakereleri Devam Ediyor

05 Ağustos 2019Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde devam eden E-ticaret, Kalkınma İçin Yatırımın Kolaylaştırılması ve Ulusal Düzenlemeler müzakerelerine ilişkin son toplantılar 15-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilmiştir.

Günümüz küresel ekonomik ilişkilerinde önemli bir paya sahip olan e-ticaret, DTÖ’de de sıklıkla gündeme gelen ve belirli prensiplere bağlanması önerilen alanlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, üye devletlerce e-ticaret konusunda “Ortak Bildiri” oluşturulmasına yönelik son tur müzakereler 15-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Cenevre’de ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin çalışmaların Eylül-Aralık 2019 döneminde de gerçekleştirilecek müzakerelerle devam etmesi öngörülmektedir. 

“Kalkınma İçin Yatırımın Kolaylaştırılmasının Dostları” grubu tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin inisiyatifi ile başlatılan ve DTÖ üyelerince akdedilecek bir yatırım anlaşması çerçevesinde yatırım süreçlerinin belirli standartlara bağlanarak kolaylaştırılmasını hedefleyen girişimin gayriresmî görüşmelerinin sonuncusu, taraf devletlerce sunulan metin önerileri ile 18 Temmuz 2019 tarihinde DTÖ nezdinde Cenevre’de gerçekleştirilmiştir.  Söz konusu girişim kapsamında Ekim-Aralık 2019 tarihleri arasında sürdürülecek müzakereler ile bir yandan anlaşmaya taraf devletlerin sayısının artırılması diğer taraftan ise tasarlanan anlaşma metninin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

DTÖ çatısı altında devam eden bir başka müzakere konusu ise hizmet ticareti çerçevesinde “Ulusal Düzenlemeler” metnidir. 2018 yılında çalışmalarına başlanan ve son toplantısı 19 Temmuz 2019 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen ulusal düzenlemeler metni, hizmet sektörlerinde ülkelerin lisans, izin ve yeterlilik verme süreçlerini ve bürokratik işlemleri disipline etmeyi amaçlamaktadır. Nitekim ulusal düzenlemeler hususu OECD Bakanlar Toplantısı kapsamında da gündeme gelmiş, Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya temsilcilerince ülkemiz desteğinin talep edildiği ve 2020’de gerçekleştirilecek XII. DTÖ Bakanlar Konferansı’na kadar ilgili metne yönelik çalışmaların tamamlanması hedefini ifade eden taslak “Bakanlar Bildirisi” anılan toplantıda 59 DTÖ üyesi tarafından kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 2019 yılı Eylül-Aralık döneminde de mezkûr müzakerelerin yoğun bir biçimde sürdürülmesi planlanmaktadır.