50. Gümrük İşbirliği Komitesi ve Menşe Kuralları Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

25 Aralık 2019

Türkiye – Avrupa Birliği Gümrük İşbirliği Komitesi 50 nci Toplantısı ve Menşe Kuralları Teknik Toplantısı Brüksel'de Gerçekleştirildi

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla imzacı taraflar arasında idari işbirliğini sağlamak üzere 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilen Gümrük İşbirliği Komitesinin 50 nci Toplantısı 19 Aralık 2019 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

Gümrük İşbirliği Komitesi Toplantısından bir gün önce 18 Aralık 2019 tarihinde ise, AB ile görüşülmesi gereken menşe konularının ele alındığı teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantılara ülkemizi temsilen Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür V. Sayın Hüsnü DİLEMRE başkanlığında bir heyetçe katılım sağlanmıştır. AB tarafını temsilen ise Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bazı AB üyesi ülkelerin (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kıbrıs) gümrük uzmanları toplantılarda hazır bulunmuştur.

Toplantılarda,

 • Türkiye ve AB gümrük mevzuatında son dönemde yapılan değişiklikler,
 • Türkiye ve AB gündeminde olan serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri,
 • Ülkemizin ilave gümrük vergisi uygulaması kapsamında A.TR dolaşım belgesi ile gelen eşya için menşe şahadetnamesi talep edilmesi,
 • Brexit sürecinin Türkiye-AB Gümrük Birliği üzerindeki olası etkileri,
 • AB-Japonya STA'nın uygulanmasına ilişkin son gelişmeler,
 • Menşe dolaşım belgelerinin elektronik ortamda sunulması,
 • Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun revizyonu ve bu kapsamda geri ödeme yasağının sınırlandırılması,
 • Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin Türkiye ve AB’de uygulanmasına ilişkin mevcut durum,
 • AB-Türkiye mali işbirliği ve AB projeleri konusundaki son gelişmeler ve gelecek projeksiyonları,
 • Türkiye’de ve AB’de gümrüklerde fikri mülkiyet haklarının korunması,
 • Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokolün uygulanması

 
konularında bilgi alışverişinde bulunulmuş ve bundan sonra atılacak somut adımlar belirlenmiştir. Bu çerçevede söz konusu toplantılar, gümrük alanındaki teknik sorunların masaya yatırılması ve çözümler aranması açısından her iki taraf için de faydalı olmuştur.