Kayıtlı İhracatçı (Registered Exporter-REX) Sisteminin kullanılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

09 Ağustos 2019

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında AB müktesebatına uyum amacıyla Kayıtlı İhracatçı (Registered Exporter-REX) Sisteminin ülkemizde de kullanılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar"  ile Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi ile entegrasyona yönelik olarak gerekli mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin ülkemizde uygulanma esaslarının ve uygulama tarihinin duyurulması amacıyla hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan REX veri tabanına ülkemizin erişiminin sağlanmasındaki temel amaç, belge düzenleme formalitelerinin azaltılarak, faydalanan ülke ihracatçıları açısından işlemlerin kolaylaştırılması, ihracatçı ülke gümrük idareleri açısından ise belge düzenleme ve onay süreçlerinin devreden kaldırılmasıyla birlikte sadece karşılıklı idari işbirliğine yönelim sağlanmasıdır.

Uygulama kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan veri tabanına ülkemizin erişimi mümkün hale gelmiş olup, artık kayıtlı ihracatçılara ilişkin veriler karşılıklı paylaşılabilmektedir. GTS rejimi kapsamında Faydalanan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar, Form A Menşe Belgesi yerine ülkemize menşe beyanı ibraz edebilecektir. Belgelendirmeye ilişkin yaşanabilecek olası karışıklıkların önlenmesi ve Faydalanan Ülkelerin sisteme tam entegrasyonunun sağlanması amacıyla bu Tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından 3 aylık bir geçiş dönemi öngörülmektedir.

Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçılar veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, Kayıtlı İhracatçı Sistemi için oluşturulan https://uygulama.gtb.gov.tr/rex internet adresi üzerinden sisteme giriş yapabilirler.